A Murakeresztúri Önkéntes Tűzoltó Egyesület közfeladatot ellátó civil szervezet, amely képviseli a településen az önkéntes és önzetlen segítségnyújtást, hogy védje az itt lakók életét és vagyonát.

Elődei régmúltra tekintenek vissza, Murakeresztúr településen a tüzek oltására 1888-ban  tömörültek szervezett formában. Az akkori közigazgatási rend szerint a Muraköz megyéhez tartozó több, ma már horvát településen is ekkor alakultak meg a tűzoltó egyletek. Községi Önkéntes Tűzoltóságként működött. 1996-tól napjainkig „civil” szervezetként működik. Megalakulásuk óta a működésük során sok anyagi értéket mentettek meg, illetőleg tűzet előztek meg, az árvizek esetén mentették a bajba jutott emberek vagyontárgyait. Egyesületünk 2014-től vízi mentési feladatokat is el lát.

Az egyesület célja, feladatai:
A működési területén a tűzvédelmi szabályok megtartásának vizsgálata és segítése, tűzmegelőzési, a tűzoltásban és egyéb műszaki mentésben, kárelhárításban való közreműködés, a tűzesetek körülményeinek felderítésében való közreműködés. Vizi mentés a  Mura folyón és a Principális csatornán, valamint a működési területén lévő bányatavakon.

A 2011. évi CXXVIII. a katasztrófavédelemről szóló törvény alapján katasztrófa helyzet elhárításában való közreműködés.

Az egyesület céljai megvalósítása érdekében az alábbi feladatokat végzi:
a./ tagjaiból megszervezi és biztosítja a tűzoltási, műszaki mentési és kárelhárítási feladatok ellátását állandó készenlét tartása nélkül.
b./ tagjaiból megszervezi és biztosítja megelőző tűzvédelmi feladatok ellátását,
c./ a települési önkormányzat döntése alapján tagjaiból megszervezi és biztosítja az ár- és belvízvédelmi feladatok ellátását,
d./ az egyesület feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében tagjai részére szakmai tanfolyamokat, kiképzéseket, továbbképzéseket, tűzoltási gyakorlatokat, valamint tűzoltói versenyeket szervez,
e./ a helyi propaganda lehetőségek széles körű felhasználásával gondoskodik a lakosság tűzvédelmi felvilágosításáról,
f./ gondoskodik a rendelkezésre álló tűzvédelmi felszerelések őrzéséről, karbantartásáról, javíttatásáról és rendeltetésszerű használatáról,
g./ tevékenyen részt vesz a község kulturális és sport, valamint  társadalmi életében,
h./ képviseli a tagjai érdekeit, elősegíti az önkéntes tűzoltók részére a jogszabályban megállapított jogosultságok érvényesülését.

Az egyesületnek jelenleg 55 tagja van, ebből 20 fő rendelkezik szakfeladatot ellátó szakvizsgával. A Szakmai felügyeletet az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság a szervein keresztül gyakorolja, illetve pályázati eszközökkel támogatja az egyesületet. Az egyesület a működéséhez szükséges forrást önkormányzati illetőleg pályázati erőből biztosítja, de előfordul  szponzori támogatás is.

Napjainkban a kor szellemével együtt fejlődik az egyesület, új helyszínen 2002-től folyamatosan építjük az új két szerállásos tűzoltó szertárt.

A településen működő civil szervezetekkel jó kapcsolatot ápol az egyesület. Különösen a képzési intézménnyel, amely mint utánpótlási bázis szolgál, ezért az egyesület az alapszabályban megfogalmazott céljai eléréséhez folyamatosan szervezi a tagság utánpótlását, amelynek kertén belül a helyi és működési területén gyakorlati bemutatókat, versenyekkel játékos vetélkedőkkel próbálja a gyerekekben felébreszteni az érdeklődést, akik kedvet éreznek e hivatás iránt.

A határon átnyúló nemzetközi kapcsolatok ápolása keretén belül több horvát, illetve egy német településen működő tűzoltó egyesülettel tartjuk és ápoljuk a kapcsolatunkat. A közelebbiek horvátországi Kotoriba, Donja Dubrava, Sveta Marija valamint, a majd ezer kilométerre lévő németországi Neuenburg. Ezek a kapcsolatok sok szempontból gyümölcsözők, mivel a kölcsönös látogatások során rengeteg szakmai tapasztalatot és tudást kapunk tőlük, és néhány eszközzel is bővítették az egyesület felszerelését. A német kapcsolaton keresztül sikerült 2012-ben vásárolni egy DEUTZ MAGIRUS gépjárműfecskendőt amelyre a tűzoltási,- kárelhárítási munkánk alapul.